Terug naaar Tijdmachine

1611

Johannieters mogen blijven

In 1609 wordt bij het sluiten van het Twaalfjarig Bestand afgesproken dat Oosterhout onder de Republiek valt. In de Republiek is men protestant. Hoewel de johannieters, die in Oosterhout grond en de kerkrechten bezitten, een katholieke orde zijn en hun goederen dus in aanmerking komen voor confiscatie, maakt de Staten-Generaal voor hen een uitzondering. In 1611 gaan ze zelfs nog een stap verder door alle land van de commandeur vrij te stellen van belasting. Waarom doet de Staten-Generaal dat? De reden is dat de dappere johannieters het christendom verdedigen tegen de islamitische Turken. Vanuit hun hoofdkwartier op Malta voeren ze met hun galeien oorlog tegen de Turkse vloten. Dat is een goede zaak, zo vindt de Staten-Generaal, en dus daar mag wel wat tegenover staan.