Terug naaar Tijdmachine

1609

Drie chirurgijns

In 1609 zijn er minstens drie chirurgijns in Oosterhout werkzaam: meester Christiaan Heesbeen, Corstiaan Huybrechts en Hyubrecht Abraham de Greef. Chirurgijns waren ambachtelijk geschoolde lieden die zweren en verwondingen behandelden, kiezen en tanden trokken, aderlatingen verrichtten en lavementen toedienden. Ze werden ook ingeschakeld bij het gerecht, als er sprake was van zwaar lichamelijk letsel of doodslag.