Terug naaar Tijdmachine

1597

Ploegen en paarden

Het vrijheidsbestuur geeft aan de heren in Brussel op dat er in Oosterhout 153 ploegen zijn, 428 paarden en veulens, en 1013 koeien en vaarzen. Alleen een grote boer had een ploeg. Boeren met weinig land konden zich dat niet veroorloven en moesten er een lenen ofwel: met de hand de akker omspitten. De belangrijkste gewassen waren rogge en boekweit, maar veeteelt was nog belangrijker. Er was dus meer gras- en hooiland dan bouwland.