Terug naaar Tijdmachine

1597

Huizentelling: aantal huizen gehalveerd

In 1526 had Oosterhout 947 bewoonde huizen geteld. Na bijna dertig jaar oorlog was dat aantal flink gedaald: in 1597 worden er nog maar 465 bewoonde huizen meer geteld. Er waren 333 huizen, die er nog wel stonden, maar die door brandstichting of ander krijgsgeweld zo verwoest waren, dat ze niet meer bewoond konden worden.