Terug naaar Tijdmachine

1595

Jenneke Roelens

Zij was gehuwd met Bernaert Ruyssenaars. Ze poseert hier in 1595 in statiekledij met een geplooide molenwiekkraag voor een onbekend gebleven schilder.