Terug naaar Tijdmachine

1595

Bernaert Ruyssenaers

De familie Ruyssenaars kwam uit Breda. Een tak vestigde zich in Oosterhout en maakte tot in de 18e eeuw deel uit van de elite. Bernaert was armmeester van 1607-1610. Hij overleed in 1634 in Oosterhout. Dit portret werd door een onbekend kunstenaar geschilderd in 1595.