Terug naaar Tijdmachine

1580

Oorlog is duur voor de burger

Vanaf het begin van de Tachtigjarige oorlog kregen de mensen te maken met oorlogsheffingen, die beide partijen oplegden. Tot die tijd waren de dorpslasten waarschijnlijk heel laag en overzichtelijk. Vanaf 1580 is men lijsten gaan aanleggen, vermoedelijk om de lasten eerlijker te verdelen. Kon men in 1580 nog volstaan met het opleggen van twaalf extra omslagen (belastingaanslagen), in 1586 was dit al opgelopen tot 51, dat wil zeggen praktisch iedere week een. Rond 1600 moest Oosterhout jaarlijks 42.000 gulden afdragen aan de strijdende partijen en een groep muiters in Weert. Als er niet snel betaald werd, werd het dorp platgebrand.