Terug naaar Tijdmachine

1580

Boerenland

In 1580 werden door de heer taxateurs aangesteld die een overzicht moesten maken van al het land dat mensen in gebruik hadden. Dan kon hij beter uit laten rekenen hoeveel rente en cijnzen ze daarvoor aan hem moesten betalen. Volgens de opgave was in totaal 3.727 hectare belastingplichtig. Het eigen land van de heer, en het land van Ter Brake was daarbij niet meegeteld. Oosterhout had in totaal een oppervlakte van 7.027 hectare, zodat we dus kunnen uitrekenen dat ten minste 53% van het land in cultuur gebracht was. De rest was ‘vroente’, woeste grond.