Terug naaar Tijdmachine

1572

Staten van Brabant heffen accijnzen

Vanaf 1572 nemen de Staten van Brabant de inning van de koningsbede en de accijnzen op bier, wijn, gemalen graan en vlees over van de koning. De vier accijnzen werden verpacht aan de hoogste bieder; de koningsbede moest door de magistraat worden geïnd en dan afgedragen.