Terug naaar Tijdmachine

1572

Bevolking

Ton Kappelhof berekende op basis van groeicijfers, dat Oosterhout in 1572 minstens 7300 en hoogstens 7800 inwoners had. Waarschijnlijk lag het aantal inwoners dichter bij de 7300 dan bij de 7800.