Terug naaar Tijdmachine

1552

Kermis

Vroegste vermelding van een kermis in Oosterhout. Hoe die er precies heeft uitgezien weten we niet, maar misschien wel zo als op het schilderij van David-te-Nier, die ongeveer honderd jaar later een Vlaamse kermis schildert.