Terug naaar Tijdmachine

1551

Pastoor Geurts

Adrianus Gerardi Geurts is in deze jaren pastoor van Oosterhout. Mogelijk eindigt zijn pastoraat een paar jaar later.