Terug naaar Tijdmachine

1504

Heistraat

De oudste vermelding van de Heistraat dateert van 1504. Het betreft een straatnederzetting nabij de Heikant. De straat loopt in de negentiende eeuw niet zozeer naar de heide, als wel evenwijdig aan de rand van de heide. Toch zal ze in het verleden op de rand van de heide gelopen hebben. De nederzetting lijkt daarmee een door ontginning van de heide losgeraakte oude ‘heikant’.