Terug naaar Tijdmachine

1503

De hoeve van Hendrik Montens wordt verpacht

Hendrik Montens, een van de voornaamste ambtenaren van de heer van Breda, verpachtte zijn hoeve, die ergens aan de overgang van de Leijsenstraat naar de Rechte Dijk stond. Het was een grote hoeve, want er is sprake van een opkamer met kelder eronder, vermoedelijk in steen gebouwd. Op het erf stonden een schuur en een berghok, nog een schaapskooi, een oven, een turfhuis dat vernieuwd moest worden en natuurlijk een mesthoop. Ook was er een boomgaard, waarvan de helft van het fruit, plus wat vanzelf van de bomen viel voor de pachter was. De rest peuzelde Montens zelf liever op. Uit het bedrag van de pacht - 10 zester rog op lichtmis, 44 Rijnsguldens, half met St.-Maarten en half met Pasen te betalen, en 32 pond boter - blijkt dat het een erg groot bedrijf was. Er hoorde ook nog een turfveld in Dongen bij waar jaarlijks vier lasten turf gedolven moest worden. Als toegift verlangde Montens jaarlijks nog een braadvarken of een vet lam. Smikkelen maar!