Terug naaar Tijdmachine

1490

Pastoor de Abiete

Jan de Abiete wordt genoemd als pastoor van Oosterhout.