Terug naaar Tijdmachine

1484

Hoge en lage rechtsmacht verenigt

Engelbrecht II van Nassau koopt de lage rechtsheerlijkheid van Oosterhout van de erfgenamen van Hadewijch van Strijen en herenigt die met de hoge rechtsheerlijkheid . Voor wat betreft de rechtspraak wordt Oosterhout daarmee een administratieve eenheid, waar de hele rechtspraak in één hand is, afgezien van de marginale rechten die de abdij van Thorn behield.