Terug naaar Tijdmachine

1435

Groenstraat

De oudste vermelding van de Groenstraat dateert van 1435. Het is een nu dicht bebouwde straat in het oosten van Oosterhout, lopend van de heide en bossen naar de Ulendonk met ter weerszijden een akkergebied. De grens Oosterhout - Dongen lag sinds 1288 midden in deze straat; de andere helft van dit gehucht ligt dus in Dongen. Men zal deze straat met ‘groen’ geassocieerd hebben, hetzij wegens grasbegroeiing op de weg of straat zelf, hetzij wegens begroeiing er vlak naast. Blijkbaar heeft een erg met grassen begroeide baan zich hier ontwikkeld tot de centrale straat van het gehucht. Het is nu een van de weinige wegen in Oosterhout die nog met oude, vroeg-twintigste eeuwse klinkertjes bestraat is.