Terug naaar Tijdmachine

1430

Vreemd malen

In de middeleeuwen bestond er molendwang, dat wil zeggen dat de onderdanen van een heer verplicht waren hun graan op zijn molens te laten malen, uiteraard tegen betaling van cijns. In 1430 beboette de drossaard van Breda 25 mensen uit Teteringen die hun graan toch hadden laten malen op de molen van Oosterhout, die niet van de heer van Breda was. Dat moet de Hoge Molen geweest zijn, die toen nog van de johannieters (Ter Brake) was. De poorters van de stad Breda betaalden een oud schild (muntsoort), de niet-poorters drie oude schilden, maar wegens armoede toch ook slechts een oud schild.