Terug naaar Tijdmachine

1400

Boekweit

Boekweit (Fagopyrum esculentum L.) is in 1400 een voor onze streken nieuw gewas. Boekweit wordt in Nederland voor het eerst genoemd in 1390, in Zutphen. Maar bijna alle vermeldingen uit de volgende twintig jaar komen uit de Kempen, te beginnen met 1391 in de buurt van Eindhoven. In de buurt van Oosterhout dateert de eerste boekweitvermelding uit 1400, toen boekweit een onderdeel van de pacht van de hoeve van Hulten uitmaakte. Het eerste bericht uit Oosterhout zelf dateert van even voor 1421. De pacht van de Hoge Molen bracht toen 18 zester rog en 1 zester boekweit op. De eerste perceelsnaam met ‘boekweit’ erin duikt in Oosterhout (vlak bij Sint-Catharinadal) in 1435 op: Boeckweydtheijninge. Boekweit werd, met rogge, het belangrijkste landbouwproduct van onze streken. Er werd ongeveer evenveel boekweit als rogge verbouwd. Boekweit werd verwerkt in pap en van het meel werden ook koeken gebakken.