Terug naaar Tijdmachine

1398

Heilwich van Wassenaar overleden

Kort voor het eind van het jaar overlijdt Heilwich van Wassenaar, de vrouw van Willem van Oosterhout. Zoals eerder in gezamenlijk testament was vastgelegd, wordt zij begraven bij de kartuizers in het klooster dat in Raamsdonk werd gesticht door Willem van Duvenvoorde. Willem van Oosterhout en Heilwich van Wassenaar hadden in hun testament ook geld gereserveerd voor een altaar in de kerk van Oosterhout, gewijd aan de heilige Drie Koningen. In 1399 laat Willem van Oosterhout dit altaar bouwen en inrichten.