Terug naaar Tijdmachine

1396

Hespelaar

De oudste vermelding van Hespelaar dateert van 1396: ‘dat Espelaer’. Het is een straatgehucht aan de noordrand van de hoogte van Den Hout. Espe komt van de middelnederlandse benaming voor de espenboom ofwel de ratelpopulier Populus tremula L. Op deze plaats, op de rand van hoge en lage gronden, kunnen dergelijke bomen goed groeien. Ter plaatse was er blijkbaar een laar, een open ruimte tussen de bomen, al dan niet voor gemeenschappelijk gebruik.