Terug naaar Tijdmachine

1387

Vroege polderorganisatie

Na het sluiten van Het Verlaat werd al aangedrongen op betere dijken in Het Broek. Mogelijk ontstond toen al een eenvoudige waterschapsorganisatie. In 1511 werd een keur (reglement) vastgesteld waarin het onderhoud van de Donge geregeld werd. In 1522 werd de Willemsweg aangekocht door de ingelanden. Ook dat wijst op een vroeg polderorganisatie, al zal die betrekking gehad hebben op kleinere gebieden dan de latere Willemspolder.