Terug naaar Tijdmachine

1387

Het Verlaat

Ten noorden van Oosterhout lag de Grote of Zuid-Hollandse Waard die, zoals dat hoort, geheel omgeven was door dijken zodat er geen water kon in-of uitstromen. Een raadselachtige uitzondering op deze regel bleef altijd de rivier de Donge. Deze rivier stroomt bij Geertruidenberg de Waard in en dat is raar: zodoende werd de waard was ‘lek’! Blijkbaar werd in 1387 de Donge toch nog afgesloten om zo de zuiddijk van de Grote Waard te sluiten. Dat leverde uiteraard grote wateroverlast in Het Broek op, waardoor het land daar niets meer opbracht. Vermoedelijk is het probleem opgelost door het bouwen van een ‘verlaat’ en het beter bedijken van landerijen in Het Broek. Een verlaat is een sluisachtige installatie die als waterscheiding diende, maar waarover toch schepen konden passeren. In Holland heet dat een ‘overtoom’. In 1520, een eeuw na de grote Sint-Elisabethsvloed, was ‘Het Verlaat’ geworden tot de naam van de Dongegeul waar men toen door moest varen omdat andere oude geulen dichtgeslibd waren.