Terug naaar Tijdmachine

1360

Erfenis Willem van Duvenvoorde afgerond

Pas nu komt aan de verwikkelingen rond de nalatenschap van Willem van Duvenvoorde een einde en kunnen Willem van Oosterhout en zijn zwager Roelof van Dalem zich verzekerd weten van hun positie als heer van respectievelijk Oosterhout en Dongen. In de herfst van dit jaar overlijdt Roelof van Dalem. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Willem van Dalem (ook wel ‘van Dongen’).