Terug naaar Tijdmachine

1357

Het Vierendeel van Oosterhout

Aan de westzijde van Made liggen vier brede stroken grond: De Vierendelen. Eén ervan heette Het Vierendeel van Oosterhout. Het was al voor 1357 uitgegeven aan Willem, heer van Oosterhout. Aan de oostzijde werd het begrensd door de turfvaart van de abt van Middelburg. Vermoedelijk gaat dit blok terug op een uitgifte van 51 ha door de stad Geertruidenberg in 1287 aan de poorter Heineman Eigharde. Het lag tegen de moer van Willem Hugemansz. Deze laatste was toen de heer-in-wording van Zevenbergen.