Terug naaar Tijdmachine

1336

Baarschot (Beerschot)

In 1336 werd Baarschot voor het eerst genoemd. De oude benaming is steeds: Beerschot, de oudste echter Baerschot. De huizengroep ligt aan de Baarschotse Straat ten noordwesten van Dorst. Blijkens de oudere vermeldingen is de naam samengesteld uit de elementen beer en schot. Beer betekent hier mogelijk modder, moeras. Schot wijst gewoonlijk op een beboste hoek hoger land uitspringend in moerassig terrein. De Baarschotse Straat ligt inderdaad op zo’n punt, tussen een laagte in het zuiden en enkele kommen met vennen in de heide ten noorden ervan.