Terug naaar Tijdmachine

1336

Garenstrik wordt Klissepolder

Tussen de Vijftig Bunder en de Donge lag het gebied Garenstrik waarvan ongeveer 29 hectare cijns betaalde aan de heren van Ter Brake (tot 1213 de tempeliers, daarna de johannieters). Dit gebied werd al genoemd in 1336. Door de overstromingen na 1421 sloeg het merendeel van deze gronden weg. Toen het land weer opgeslibd was, was de naam helemaal vergeten. Het werd herdijkt als de Klissepolder. De betekenis van ‘Garenstrik’ is duister.