Terug naaar Tijdmachine

1327

Ruzie om de kostersbenoeming

Tussen de heer van Breda en de johannieters ontstaat onenigheid over het recht om de koster van Oosterhout te benoemen. De partijen komen er niet uit en besluiten 29 getuigen te horen, allemaal oudere mannen waaronder een honderdjarige. De uitkomst is dat de parochianen een kandidaat voordragen die vervolgens door de heer wordt benoemd. De johannieters hadden hierbij geen zeggenschap. Later, in de vijftiende eeuw, verloren de parochianen hun invloed op de kostersbenoeming en stelde de heer op eigen gezag iemand aan.