Terug naaar Tijdmachine

1327

Bezittingen van Breda naar de hertog van Brabant

Gerard van Rasegem en Adelide van Gaveren verkeren in geldnood en verkopen hun Bredase bezittingen aan de hertog van Brabant. Zij ontvangen die in leen terug.