Terug naaar Tijdmachine

1311

De Hoge Molen op de Voorhei

Al voor 1311 is op de duinen aan de weg naar Rijen een windkorenmolen gebouwd. De molen stond op een van die duintjes: een natuurlijke molenberg. Later heet hij de Hoge Molen. Dit was oorspronkelijk een molen van de Tempeliers van Ter Brake in Alphen. Na 1312 komt hij in het bezit van de Johannieters en na 1473 van de Heer van Breda. De bewoners van het grondgebied van Ter Brake in Oosterhout waren verplicht op deze molen hun graan te laten malen (molendwang). Mogelijk werd de molen al in 1672 in steen herbouwd, omdat er een gevelsteen uit dat jaar werd aangetroffen die een ‘verhoging’. De molen brandde in 1946 geheel uit, maar werd pas in 1966 gesloopt. De laatste resten werden in 1967 afgevoerd.