Terug naaar Tijdmachine

1308

Oosteind

Oosteind is een 3,6 km lang bebouwingslint in het Oosten van Oosterhout. Dit lange lint is historisch verdeeld in vier gehuchten: Ulendonk, Het Oosteind in engere zin, Horst en Vijfhuizen. Los daarvan ligt het na 1675 gevormde havengehuchtje aan de kop van de Groenendijkse Haven. De oudste vermelding van de naam Oosteind dateert pas van 1590. Het Oosteind in engere zin had geen akker, straat, beemd of hei. De kern ervan werd gevormd door een groep kaarsrechte, lange ontgonnen stroken, gezamenlijk bekend onder de naam ‘De Hoeven’ (140 ha.). Iedere strook was precies een hoeve groot. De naam De Hoeven komt al in 1327 voor in de vorm van een persoonsnaam; Heinric van den Hoeven.