Terug naaar Tijdmachine

1300

Ambachten in de late middeleeuwen

In Oosterhout waren in de late middeleeuwen al verschillende ambachtslieden actief. Uit de cijnsboeken blijkt dat er behalve de potten- en steenbakkers ook molenaars, bakkers en bierbrouwers waren. Verder waren er metselaars, timmerlieden, meubelmakers, smeden, ketel- en kuipenmakers. Verder klompenmakers, schoenmakers, wevers, volders, kleermakers en een barbier. Op het kasteel werd ieder jaar een glasmaker ontboden om het glas-in-lood- te repareren, en er was minstens een herberg. Het plaatje laat een oude bierbrouwerij zien.