Terug naaar Tijdmachine

1292

De eerste ‘heer van Oosterhout’

In een oorkonde die is gedateerd op 12 mei noemt Gerard van Liedekerke zich ‘heer van Oosterhout’. Het is daarmee voor het eerst dat van een afzonderlijke heerlijkheid wordt gesproken. Gerard is een jongere zoon van Raas I van Gaveren, heer van Breda en Schoten.