Terug naaar Tijdmachine

1290

Willem van Duvenvoorde geboren

Vermoedelijk in dit jaar (of misschien in 1291) wordt Willem van Duvenvoorde geboren. Zijn vader is Filips van Duvenvoorde die dan waarschijnlijk nog ongetrouwd is. Willems moeder kennen we alleen indirect als Liesbeth van Dongen. Als bastaardzoon van een niet erg belangrijke edelman maakt Willem een bescheiden start in het leven. Bovendien overlijdt zijn vader als hij nog jong is. Toch krijgt hij een betrekking aan het hof van de graaf van Holland en daar neemt zijn leven een andere wending. Willem blijkt slim en handig met geld en hoort al snel tot de vertrouwelingen van de graaf. Het geld dat hij zelf verdient weet hij handig te beleggen en hij begint al snel geld (tegen rente) uit te lenen, waardoor hij tot de superrijken van zijn tijd gaat horen. Hij verwerft omvangrijke bezittingen (land en rechten) waarbij hij zich concentreert op het grensgebied van Holland en Brabant, met Oosterhout als centrum. Daar herbouwt hij het Huis van Strijen en maakt daarvan zijn residentie. Later lopen zijn politieke ambities spaak en trekt hij zich terug in Brabant, uiteindelijk op zijn kasteel bij Mechelen, waar hij in 1353 overlijd. Willem had vele bastaarden, maar geen wettige kinderen en het grootste deel van zijn nalatenschap gaat dan ook naar zijn neef Jan II van Polanen.