Terug naaar Tijdmachine

1100

Een smederij

In de paalgaten van een boerderijen uit de twaalfde eeuw van Vrachelen (Vlinderbuurt) kwamen bijzondere metaalvondsten voor. Voorwerpen als spijkers, nagels, een mesje en een priem en ijzerbrokjes wijzen op metaalbewerking. Daarbij werd tufsteen gevonden in soms aanzienlijke brokken. Dit alles wijst op een functie als smederij waarbij de tufsteen, die hittebestendig is, deel kan zijn geweest van de smeedoven of vuurplaats. Dichtbij de vindplaats, aan de overkant van de weg, werd een afvalkuil met veel ijzerslakken aangetroffen. Metaalproductie en bewerking vond dus in die tijd in het gehucht zelf plaats.