Terug naaar Tijdmachine

1100

Vastenavondhoenderen

De Oosterhouters betalen aan hun dames en heren cijnzen, een soort belasting. De abdis van Thorn krijgt wat, maar de heer van Breda, die ook Oosterhout tot zijn gebied rekent, krijgt veel meer. Zo krijgt deze meneer op vastenavond (carnaval) 68 hoenderen geleverd. Overal in de Baronie krijgt de baron van zijn dorpen deze hoenderen. Buiten de Baronie gebeurt dat heel zelden. Ook de commandeur van Ter Brake krijgt 18 van deze hoenderen. Dit wijst erop dat deze heffing dateert van vóór 1150. Rond of voor 1148 schenkt de heer van Breda namelijk ongeveer een kwart van zijn bezit in Oosterhout aan de orde van de tempeliers, die op Ter Brake hun commanderij hadden; en daarbij hoorden dus kennelijk ook de vastenavondhoenderen.