Terug naaar Tijdmachine

-800

Drinkpoel bij Den Hout

Op de Houtse Middenakker is een overblijfsel van de drinkwatervoorziening van de ijzertijdbevolking teruggevonden. Op hoger gelegen plaatsen was niet veel water beschikbaar. Hier werd dat probleem opgelost door een grote drinkpoel te graven met een diepte van enkele meters. In het midden op de bodem was een verdiepte put aangelegd met een wand van vlechtwerk met twijgen. Het vee, voornamelijk runderen, schapen en geiten, kon naar beneden wandelen om uit de put te drinken. De drinkpoel werd verschillende malen verplaatst, mogelijk omdat het bron- en regenwater vervuild was geraakt. Tenslotte is de kuil dichtgegooid waarbij allerlei huisafval zoals potscherven in de grond terecht kwam.