Terug naaar Tijdmachine

-800

Hond

Onder een huis uit de vroege ijzertijd aan de Middenakker van Den Hout werden bij opgravingen de resten van een hond gevonden. Het gaat alleen om een bovenkaak met een paar tanden, de rest is vergaan. De vraag is of er een hele hond begraven is geweest of dat het alleen de schedel was of misschien zelfs alleen de bovenkaak. Wellicht is het fragment begraven als een bouwoffer om voorspoed voor het huis en de bewoners af te smeken. Deze gebruiken maakten deel uit van uitgebreide rituelen, die in de ijzertijd overal gemeengoed waren. Al vanaf de oude steentijd hielden de mensen honden. De hond van de Middenakker behoort tot de oudste hondenresten in Noord-Brabant.