Terug naaar Tijdmachine

-800

Zout

Ingevoerd aardewerk van een zachte en wat lichter gekleurde klei dan gebruikelijk werd gevonden bij de grootschalige ontgrondingen bij Ruiterspoor-zuid in de jaren zeventig. Het staat bekend als kustaardewerk omdat na onderzoek van de klei kwam vast te staan dat de klei uit een zoute of brakke omgeving afkomstig was. Als meest voorkomende vorm werden gootjes gezien, die worden beschouwd als verpakkingen voor zout. Dit schaarse artikel werd in de ijzertijd bij de kust gewonnen en verpakt in deze gootjes naar het binnenland vervoerd om daar te dienen bij het conserveren van voedsel en ter aanvulling van het dieet. Deze import wijst op (ruil)contacten met de kustbewoners.