Terug naaar Tijdmachine

-800

Veeteelt in de ijzertijd

Uit verbrand dierbot, dat we gevonden hebben op de Middenakker in Den Hout, weten we dat de boeren in de ijzertijd behalve runderen en varkens ook schapen en geiten hielden. Ze hadden ook honden die dienstbaar waren bij de jacht. Runderen waren er voor het vlees, de zuivel, trekkracht en de mest. Bovendien verwarmden ze in de winter de boerderij waarin ze met de bewoners onder één dak op stal stonden. Tot ver voorbij de Middeleeuwen waren de koeien wel veel kleiner dan de moderne beesten. Varkens leverden vlees en mest, en schapen werden met name voor de wol gehouden. Geiten waren er voor vlees en misschien trekkracht.