Terug naaar Tijdmachine

-2200

Klokbeker

Het oudste aardewerk dat in Oosterhout gevonden is bestaat uit een randfragment van een zogenaamde Veluwse klokbeker van omstreeks 2200 v. Chr. Dat kan betekenen dat ons gebied gebruikt werd door klokbekermensen. Behalve dit aardewerk zijn er, noch in Oosterhout, noch elders in Brabant, resten van huizen of iets dergelijks van deze culturen aangetroffen. Mogelijk lagen hier akkers en veeweidegebieden van klokbekermensen op ruime afstand van hun nederzettingen. Het aardewerk is zeer zorgvuldig gemaakt met spatelindrukken in de natte klei zodat een kenmerkende versiering ontstaat over vrijwel de gehele buitenwand van de pot. Dergelijke potten werden wel meegegeven aan overledenen in een grafheuvel. Misschien is het Oosterhoutse fragment ook wel afkomstig van een inmiddels verdwenen grafheuvel op de Houtse Akkers; we weten het niet. Op de foto een gave klokbeker, gevonden in de omgeving van het Uddelermeer.