Terug naaar Tijdmachine

-2500

Grafheuvels op de Houtse akkers?

De mensen van de nieuwe steentijd en de bronstijd begroeven hun doden in stenen of aarden bouwwerken of grafheuvels. De oudste grafheuvels zijn het grootst en waren af en toe omgeven met palenkransen. Er werden verschillende doden in zo’n heuvel bijgezet die soms bijgaven meekregen; wapens en aardewerk. In Oosterhout zijn bij archeologisch onderzoek (2009) de resten van mogelijke grafheuvels gevonden op de Houtse Akkers. Toekomstig archeologisch onderzoek zal hierover duidelijkheid moeten geven. Op het plaatje zie je zulke grafheuvels in Toterfout.