Terug naaar Tijdmachine

-8800

Microlieten bij de Herweg

In de middensteentijd worden de vuurstenen die als werktuig gebruikt worden, steeds kleiner. We noemen ze microlieten. In de 19e eeuw dachten sommige onderzoekers dat de jagers, net als hun wapens, zelf kleiner waren geworden. Maar dat is erg onwaarschijnlijk. Het is veel meer zo dat het gereedschap niet meer uit één steen bestond, waaraan dan een handvat of schacht werd vastgemaakt, maar uit meerdere kleine stenen. Op die manier konden speren en pijlen met weerhaken van vuursteenschilfers worden gemaakt. Ook harpoenen kwamen voor. Een ander voordeel was dat bij schade aan het wapen alleen het kleine steentje dat niet meer fungeerde moest worden vervangen. Bij de Herweg is op een akker een aantal van deze microlieten gevonden. Ze zullen afgedankt zijn in het kampje waar de wapens werden gerepareerd.