Terug naaar Tijdmachine

-8800

Vissen met vuursteen

Vuursteensplintertjes ( microlieten) afkomstig van Klein Steelhoven kunnen gebruikt zijn als vishaakje. Ongetwijfeld zat er veel vis in de kleine beekjes die afwaterden op de Donge en in de talrijke vennen in de omgeving. Vis, maar ook waterwild, vulde het voedselpakket aan met hoogwaardige voedingsstoffen. Oosterhout lag hemelsbreed maar op een paar kilometer van groter water zoals de Oude Maas en andere meer noordelijk stromende rivieren. In dit rivierengebied is bij Hardinxveld-Giessendam tijdens een archeologisch onderzoek naast een kamp van jagers en verzamelaars een nagenoeg gave boomstamkano gevonden met resten van nog andere exemplaren en peddels. In de middensteentijd kon met deze vinding het vervoer over water verder ontwikkeld worden en kwamen visrijke plaatsen op grotere afstanden binnen bereik. Bij Oosterhout is nog nooit een kano gevonden.