Terug naaar Tijdmachine

2014

Havens van Oosterhout, Tilburg en Waalwijk werken samen

Sinds 2007 werken de gemeenten en havenbedrijven samen aan de uitvoering van het Masterplan havens Midden-Brabant.  De drie binnenhavens van Oosterhout, Tilburg en Waalwijk vervullen een cruciale rol in de multimodale ontsluiting van de regio. Alle drie de havens kennen zowel bulk- als containeroverslag. De drie gemeenten kennen samen 45 watergebonden bedrijven die direct werk bieden aan ongeveer 2800 personen en die een (directe en indirecte) waarde genereren van 300 miljoen euro.

 

Rijkswaterstaat, de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ondersteunen de havensamenwerking in Midden-Brabant.