Terug naaar Tijdmachine

2013

Afval scheiden loont!

Per 1 januari wordt in de hele gemeente het Diftar-systeem ingevoerd.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven voor gescheiden afvalverwerking. Voortaan moet ieder gezin en ieder bedrijf in Oosterhout zijn afval gescheiden aanleveren: papier, plastic, glas en metaal (allemaal gratis), groen (alleen betalen voor het ophalen) tenslotte het restafval (betalen voor het ophalen én per kg.). Iedereen betaalt een basistarief, plus datgene wat hij aan groen- en restafval aanlevert.

De Milieustraat is (19-11-2012) vernieuwd en aan de nieuwe situatie aangepast. Ieder Oosterhouts adres krijgt een milieupas.

Het nieuwe systeem levert gemeente én burger voordeel op, zo is de verwachting, en bevordert het milieubewustzijn.