Terug naaar Tijdmachine

2011

Nieuwbouw en restauratie kloostermuren voltooid

In 2009 viel het project ‘Kloostermuren’, een initiatief van de stichting Heilige Driehoek, in de prijzen. In het kader van ‘Mijn mooi Brabant’ een provinciale actie, konden de bouwvallige kloostermuren van de Onze-Lieve-Vrouweabdij worden opgeknapt.

Vóór de oude muur aan de Abdis van Thornstraat werd een nieuwe geplaatst die er, ter versteviging, mee werd verbonden. In de muur werd een kunstwerk geplaatst van de hand van Paul Elshout. In de muur werden hemelsblauwe ledlampjes geplaatst, die door middel van bewegingssensoren ‘meelopen’ met passerende voetgangers. De historische muur langs de Zandheuvel werd gerestaureerd. In totaal ging het om ongeveer 380 strekkende meter muur. Het project voorzag ook in de aanplant van platanen aan de Abdis van Thornstraat, de renovatie en vervanging van gas- en waterleidingen langs de muur, en het opnieuw bestraten van de trottoirs langs beide muren. Totale kosten: ruim € 800.000, die geheel door de Provincie Brabant werden gedragen.