Terug naaar Tijdmachine

2010

Albasten bruidspaar

Het komt niet zo vaak voor: een 75-jarig huwelijksfeest! Theo Boone (97) en Anna Dobelaar (92) vierden dat feest in restaurant Du Theatre. De burgemeester was er vanzelfsprekend om ze te feliciteren met bloemen en een oorkonde, maar ook de Commissaris van de Koningin, Frank Hoube, bracht een bloemstukje mee, en nog wel namens Hare Majesteit zelf. Zowel voor de Commissaris als voor de burgemeester was het de eerste keer dat zij een albasten bruidspaar konden feliciteren. Beide echtelieden zijn goed gezond en wonen zelfstandig.