Terug naaar Tijdmachine

2010

Nieuwe coalitie gevormd

De nieuwe coalitie die Oosterhout gaat besturen, bestaat uit de VVD, Gemeentebelangen, CDA en PvdA.

Voor de PvdA wordt Carla Bode wethouder, ondanks het feit dat de ledenraad zich uitsprak voor haar tegenkandidaat, Hans van Brummen. Zij krijgt Onderwijs, Cultuur en Middenstand in haar portefeuille. Marian Janse (GB) krijgt Woonomgeving, Sociale Zekerheid en Maatschappelijke Zorg, Marcel Willemse (CDA) neemt Ruimelijke ordening, Verkeer en Economische Zaken voor zijn rekening en Jan Peeters (VVD) Financiën, Grondzaken en Milieu.

Het coalitieakkoord voorziet in een bezuiniging van 15 miljoen, 10% bezuiniging op de gemeentelijke personeelslasten, sluiting van enkele buurthuizen en zwembaden, de totstandkoming van een Huis voor Cultuur. De omgeving van de Slotbosse toren wordt niet bebouwd, maar er komt wel een ouderenvoorziening op de plaats van het huidige zwembad Arkendonk. Er wordt ook een crematorium en een hospice gepland.