Terug naaar Tijdmachine

2007

Woningen in buitengebied Oosteind?

De Oosterhoutse gemeenteraad zet met het aannemen van het structuurplan Oosterhout-Oost de deur op een kier voor toekomstige woningbouw in het buitengebied van Oosteind. Ook de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen langs de A27 is daardoor een grote stap dichterbij gekomen. Het college houdt de mogelijkheid open om na 2015 ten zuiden van Oosteind duizend nieuwe woningen in clusterbouw te realiseren in een parklandschap. Langs de A27 en in het verlengde van het bestaande bedrijventerrein Everdenberg moeten nieuwe bedrijventerreinen komen. Oosteinders protesteren massaal, maar tevergeefs. Ook de gemeente Dongen tekent bezwaar aan tegen wat zij ziet als een bedreiging voor het buitengebied tussen de beide gemeenten. De provincie gaar er vooralsnog van uit dat het gebied vooral een uitbreidingslocatie is voor kassenbouw.